Chính sách bảo mật

Ban quản lý topcacnhacai.com và các nhân viên rất xem trọng tính an toàn của các dữ liệu cá nhân của bạn và tính bảo mật chung.

Chúng tôi cam kết luôn cải thiện tính minh bạch về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúng tôi đã đưa những thay đổi vào Chính Sách Bảo Mật này để tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR).

Chính Sách Bảo Mật này đưa ra các phương pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu và các tùy chọn của bạn liên quan đến cách thức các thông tin cá nhân của bạn được sử dụng.

chuyengiacacuoc.com hiểu và chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn, những thông tin rõ ràng về cách chúng tôi sử dụng cookie, và chúng tôi đảm bảo rằng những người sử dụng website của chúng tôi có thể đưa ra lựa chọn đúng.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, câu hỏi, hoặc đề xuất nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất kỳ câu hỏi chung nào liên quan đến các phương thức xử lý và đến việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp cho bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected].

Chúng tôi cũng xin yêu cầu bạn gửi thông tin chi tiết đến địa chỉ email [email protected] về bất kỳ trang nào trên website của chúng tôi mà bạn quan tâm về việc sử dụng cookie.

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://topcacnhacai.com

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cung cấp các Dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, đảm bảo an ninh cần thiết, để xác minh và kiểm tra danh tính, cũng như hỗ trợ bạn tham gia các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định, và bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến việc vận hành website của chúng tôi.

Do đó, trong việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi (bao gồm bất kỳ bên nào khác có thỏa thuận với bạn về việc chia sẻ các dữ liệu cá nhân của bạn).

Nếu bạn chưa có quyết định rõ có nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi hay không, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại) để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba được chúng tôi lựa chọn cẩn thận. 

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Đồng ý với chính sách bảo mật

Việc bạn cung cấp các thông tin cho chúng tôi, tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cũng như truy cập bên thứ 3 trên website chuyengiacacuoc.com là thỏa thuận tự nguyện của bạn đối với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và do đó bạn cho chúng tôi quyền thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính Sách Bảo Mật này đi kèm với Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi và mọi Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng bổ sung được đăng tải trên các nền các tảng và website của chúng tôi.

Chúng tôi có thể có những thay đổi định kỳ đối với Chính Sách Bảo Mật này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng tải các điều khoản được sửa đổi trên các tảng và website của chúng tôi. 

Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào của Chính Sách Bảo Mật này cấu thành việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Đây là toàn bộ Chính Sách Bảo Mật độc quyền của chúng tôi vào ngày 11 tháng 05/2020, thay thế cho mọi phiên bản trước đó và chỉ áp dụng cho chuyengiacacuoc.com.

Bạn nên thường xuyên truy cập để xem lại Chính Sách Bảo Mật này.

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cung cấp sự bảo mật và các phương thức cần thiết để bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng truy cập thông tin. Chúng tôi lưu trữ tất cả thông tin cá nhân nhận được trực tiếp từ bạn trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và có mật khẩu bảo vệ, được lưu trữ trong mạng bảo mật của chúng tôi sau phần mềm tường lửa cập nhật đang hoạt động.

Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL phiên bản 3 với mã hóa 128 bit.

Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo các đối tác của chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp.

Tuy nhiên, việc gửi thông tin qua Internet thường không bảo mật tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn trong khi dữ liệu đang được gửi.

BẤT CỨ DỮ LIỆU NÀO BẠN GỬI, ĐỀU SẼ DO BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI THỰC HIỆN.

chuyengiacacuoc.com có tất cả các quy trình và tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu của bạn sau khi nhận được dữ liệu. 

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Chúng tôi không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các công ty, tổ chức hoặc các cá nhân không liên kết với chuyengiacacuoc.com.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các công ty, tổ chức hoặc các cá nhân không liên kết với chuyengiacacuoc.com nếu bạn đã cho phép chúng tôi về các hành động này.

Chúng tôi có thể tự động thu thập các dữ liệu nhất định, như đã nói ở trên, và nhận Thông Tin Cá Nhân về bạn khi bạn cung cấp những thông tin này một cách tự nguyện thông qua các dịch vụ hoặc các giao tiếp và tương tác khác trên website chuyengiacacuoc.com.

Các thông tin này sẽ được tiết lộ cho các bên thứ ba bên ngoài công ty chỉ theo Chính Sách Bảo Mật này.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Chúng tôi không thể bảo đảm việc bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho website bên thứ ba có liên kết đến website của chúng tôi, hoặc không thể đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào khác được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào và có được quản lý tuân theo các chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hay không, bởi vì các dịch vụ bên thứ ba và các website này không do chúng tôi sở hữu, và chúng được vận hành độc lập với chúng tôi.

Hãy cẩn thận.

Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này, thì được quản lý bởi chính sách bảo mật, nếu có, của bên thứ ba đó.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự cố ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi.

Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi của công nghệ và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi cung cấp toàn diện, nhưng chúng tôi không đảm bảo hoạt động không có lỗi về bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập các website khác sử dụng liên kết trên website của chúng tôi. Các website nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và đặc biệt không thuộc phạm vi quy định của Chính Sách Bảo Mật này, cần cung cấp cho bạn cơ hội tự làm quen với các chính sách bảo mật của họ. Nếu bạn truy cập các website khác, bạn nên lưu ý rằng các nhà điều hành của những website này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, thông tin mà họ sẽ sử dụng theo chính sách bảo mật của họ, không phải theo chính sách của chúng tôi.

Hãy cẩn thận.

Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu của bạn, trong khi dữ liệu đang được truyền qua các kênh truyền thông

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc việc đánh cắp Thông Tin Cá Nhân của bạn.

Nhà cái mới nổi
5,0 rating
4,3 rating
Nhà cái CASINO Top 1 thị trường CHÂU Á hiện nay. Với 8 sảnh casino bao trọn tất cả các sản phẩm
5,0 rating
Nhà cái truyền thống và uy tín nhất Việt Nam. Tặng 150k free khi đăng ký. Hoàn trả lên đến 3%
4,3 rating
Vua nhà cái khu vực Châu Mỹ với 10 năm hoạt động
3,5 rating
Thưởng 20.000 VNĐ khi đăng ký trải nghiệm
Poster
Giới thiệu

Topcacnhacai là diễn đàn cá cược chuyên tổng hợp các đánh giá nhà cái trực tuyến một cách khách quan và trung thực nhất.

Sưu tầm và chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về casino giúp bạn trở thành 1 cược thủ chuyên nghiệp từ con số 0.

Liên hệ:+639672667725